Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinskötare, vinylskivepressning

Description

Code

8142.13

Description

Maskinskötare (vinylskivepressning) sköter en maskin som pressar in ett negativt avtryck av en masterskiva i vinyl. Trycket pressar in vinyl i spår på masterskivan för att framställa en uppspelbar skiva.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: