Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

livsmedelstekniker

Description

Code

3119.5

Description

Livsmedelstekniker hjälper livsmedelsteknologer vid utarbetande av processer för livsmedelsproduktion och relaterade produkter med utgångspunkt i kemiska, fysiska och biologiska principer. De arbetar med forskning kring och experiment med ingredienser, tillsatser och förpackningar. Livsmedelstekniker kontrollerar även produktkvaliteten för att säkra efterlevnad av lagstiftningen och andra bestämmelser.

Alternativ beteckning

livsmedelsanalytiker

tillverkningstekniker

tekniker inom livsmedel

utvecklingskontrollant

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser