Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produkttestare, manöverpaneler

Description

Code

7543.4

Description

Produkttestare (manöverpaneler) provar elektriska manöverpaneler. De läser tekniska ritningar för att kontrollera att kopplingarna är korrekt utförda. De använder elektrisk mät- och provningsutrustning för att upptäcka funktionsfel och kan även korrigera felaktiga kablagen och komponenter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: