Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kreditbedömare

Description

Code

3312.4

Description

Kreditbedömare hanterar individuell kreditrisk och säkerställande av bedrägeriförebyggande verksamhet, analys av affärsuppgörelser, analys av rättsliga handlingar och rekommendationer om risknivåer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: