Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

anläggningschef

Description

Code

1219.1.1

Description

Anläggningschefer genomför strategisk planering och löpande operativ planering i samband med förvaltning och underhåll av byggnader. De kontrollerar och förvaltar hälsoskydds- och säkerhetsrutiner, övervakar entreprenörernas arbete, planerar och hanterar underhåll av byggnader och brandskydds- och säkerhetsfrågor, övervakar lokalvård i byggnader och infrastrukturer samt ansvarar för utrymmesförvaltning.

Alternativ beteckning

fastighetsförvaltare

fastighetschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser