Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

musikinstrumentmakare, mombranofona instrument

Description

Code

7312.4

Description

Musikinstrumentmakare för membranofona instrument framställer och monterar membranofona instrument enligt specificerade instruktioner eller scheman. De sträcker och sätter fast membranet till instrumentets ram, testar kvaliteten och granskar det färdiga instrumentet.

Scope note

Includes people producing smaller musical instruments or accesories such as metronomes, tuning forks or musical boxes.

Alternativ beteckning

trumtillverkare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: