Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrollingenjör, elektronik, avionik

Description

Code

3114.1.1

Description

Kontrollingenjörer (elektronik, avionik) besiktigar instrument samt elektriska, mekaniska och elektroniska system hos luftfartyg för att säkerställa att de uppfyller kraven enligt prestanda- och säkerhetsstandarder. De undersöker även underhåll, reparation och renovering samt ser över alla ändringar för att kontrollera att de överensstämmer med standarder och rutiner. De tillhandahåller detaljerade besiktnings-, certifierings- och reparationsregister.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: