Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, tobaksvaror

Description

Code

5223.7.36

Description

Specialiserade säljare (tobaksvaror) säljer tobaksprodukter i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

butikssäljare, tobaksaffär

butikssäljare, tobaksvaror

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: