Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

processoperatör, värmebehandling av mjölk

Description

Code

8160.44

Description

Processoperatörer (värmebehandling av mjölk) använder olika metoder för pastörisering och/eller sterilisering av mejeriprodukter i flytande form. De använder utrustning såsom boosterpumpar för råprodukt, homogeniseringsmaskiner, smakkontrollutrustning, klarningstankar, separatorer, hjälppumpar och filter.

Alternativ beteckning

processoperatör, mjölkpastörisering

processoperatör, sterilisering av mejeriprodukter

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: