Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

seismolog

Description

Code

2114.1.10

Description

Seismologer studerar utvecklingen av tektoniska plattor i jorden som orsakar utbredning av seismiska vågor och jordbävningar. De studerar och iakttar de olika källor som orsakar jordbävningar såsom vulkanisk aktivitet, atmosfäriska fenomen eller oceaners beteende. De tillhandahåller sina vetenskapliga iakttagelser för att förebygga faror vid byggnader och infrastruktur.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser