Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finansanalytiker, investeringar

Description

Code

2413.1.2

Description

Finansanalytiker inom investeringar utför undersökningar för att ge informerad rådgivning till fondförvaltare. De undersöker investeringar globalt, men de kan även specialisera sig på olika områden såsom detaljhandel, infrastruktur, energi, bankväsende och finanstjänster beroende på typ och verksamhetsområde av deras arbetsgivare. De är inriktade på finansiell och ekonomisk information såsom politiska och ekonomiska utvecklingar som kan påverka finansmarknaderna, målföretagens ekonomiska resultat och användningen av tolkning av data från olika källor för att förstå hur det påverkar investeringsbeslut.

Alternativ beteckning

investeringsanalytiker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: