Skip to main content

Show filters

Hide filters

överste

Description

Code

0110.8

Description

Överstar tjänstgör hos staben av en militär befälhavare och fungerar som första rådgivare för högre officerare vid operativt och strategiskt beslutsfattande.

Scope note

Includes Battalion commander. Includes Wing commander.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: