Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

samordnare, besiktning av transportfordon

Description

Code

4323.14

Description

Samordnare av transportfordonsbesiktning ansvarar för effektivt genomförande av alla kontrollprocesser för underhåll av fordon för stadstransport och för en effektiv och ändamålsenlig planering och schemaläggning av alla resurser för underhållsåtgärder.

Alternativ beteckning

transportsamordnare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: