Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

produktionschef, bygg

Description

Code

1323.1.1

Description

Produktionschefer (bygg) ansvarar för genomförande av ett byggprojekt. De deltar i anbudsförfaranden för byggprojekt och anlitar underleverantörer för att genomföra de olika etapperna i byggprocessen från början till slut. De ser till att underleverantörerna håller sin del av avtalet och arbetar på byggarbetsplatsen för att se till att projektet genomförs i tid och i enlighet med överenskomna standarder.

Alternativ beteckning

bygg- och anläggningsentreprenör

byggentreprenör

huvudentreprenör, bygg och anläggning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser