Skip to main content

Show filters

Hide filters

produktionschef, bygg

Description

Code

1323.1.1

Description

Produktionschefer (bygg) ansvarar för genomförande av ett byggprojekt. De deltar i anbudsförfaranden för byggprojekt och anlitar underleverantörer för att genomföra de olika etapperna i byggprocessen från början till slut. De ser till att underleverantörerna håller sin del av avtalet och arbetar på byggarbetsplatsen för att se till att projektet genomförs i tid och i enlighet med överenskomna standarder.

Alternativ beteckning

bygg- och anläggningsentreprenör

byggentreprenör

huvudentreprenör, bygg och anläggning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: