Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ingenjör, landbaserad vindenergi

Description

Code

2149.9.6

Description

Ingenjörer som arbetar med landbaserad vindenergi projekterar, installerar och underhåller vindkraftverk och vindkraftverksutrustning. De forskar om och testar olika platser för att hitta den mest produktiva platsen, provar utrustning och komponenter såsom vindturbinblad och utarbetar strategier för en effektivare energiproduktion och miljömässig hållbarhet.

Alternativ beteckning

expert på landvindenergiteknik

onshore vindkraftsteknik ingenjörsspecialist

specialist på vindkraft på land

specialist på vindkraftsteknik på land

systemingenjör på vindkraftsystem på land

vindkraftingenjör på land

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser