Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinoperatör, elektroplätering

Description

Code

8122.7

Description

Maskinoperatörer (elektroplätering) förbereder och hanterar maskiner för elektroplätering som belägger metallarbetsstycken (t.ex. blivande mynt och smycken) med hjälp av elektrisk ström som löser upp metallkatjoner och bildar ett tunt skikt av annan metall, t.ex. zink, koppar eller silver, för att producera en sammanhängande metallbeläggning på arbetsstyckets yta.

Alternativ beteckning

galvanisör

galvanisatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser