Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

granskningsman

Description

Code

3313.3

Description

Granskningsmän hanterar överlämnande av bidrag till bidragsmottagaren, ofta bidrag beviljade av regeringen. De förbereder dokumentationen, till exempel bidragsansökan, och lämnar ut bidragen. De är även skyldiga att se till att mottagaren använder pengarna korrekt i enlighet med de angivna villkoren.

Scope note

Excludes grants mangement officers.

Alternativ beteckning

stipendiehandläggare

bidragshandläggare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: