Skip to main content

Show filters

Hide filters

kennelföreståndare

Description

Code

5164.8

Description

Kennelföreståndare har hand om den dagliga verksamheten inom en kennel. De ser till att de sällskapsdjur som hålls i kennlar hanteras och sköts på rätt sätt. Kennelföreståndare utövar tillsyn över personalen och håller kontakt med djurägarna när de lämnar in eller hämtar sina djur.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: