Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

laseroperatör

Description

Code

7223.4.3

Description

Laseroperatörer förbereder, programmerar och hanterar laserskärmaskiner för att skära av (eller snarare bränna bort och smälta) överflödigt material från ett metallarbetsstycke med hjälp av en intensiv datorstyrd laserstråle som leds genom laseroptik. De läser tekniska ritningar och verktygsinstruktioner för laserskärningsmaskiner, utför regelbundet maskinunderhåll och gör justeringar i styrenheter för till exempel laserstrålens styrka och placering.

Alternativ beteckning

laserskärare

maskinoperatör, laserskärning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser