Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

instrumentmekaniker, kirurgiska instrument

Description

Code

7311.5

Description

Instrumentmekaniker för kirurgiska instrument framställer, reparerar och projekterar kirurgiska instrument såsom klämmor, gripar, mekaniska skärare, optiska instrument, sonder och andra kirurgiska instrument.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: