Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

platsansvarig

Description

Code

3332.2.1

Description

Platsansvariga planerar och förvaltar konferens-, bankett- och lokalverksamhet i hotell- eller restauranganläggningar för att tillgodose kunders behov. De ansvarar för PR-evenemang, konferenser, seminarier, utställningar, affärsevenemang, sociala evenemang och lokaler.

Alternativ beteckning

personal med ansvar för konferenser och banketter

konferensansvarig

arrangör av konferenser och banketter

bankettansvarig

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: