Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektledare

Description

Code

1219.6

Description

Projektledare övervakar löpande projektet och ansvarar för att leverera högkvalitativa resultat inom de fastställda målen och begränsningarna, och säkerställer en effektiv användning av de tilldelade resurserna. De ansvarar för risk- och problemhantering, projektkommunikation och kontakter med intressenter. Projektledare planerar, organiserar, säkrar, övervakar och förvaltar de resurser och sköter det arbete som krävs för att uppnå särskilda projektmål på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Alternativ beteckning

projektsamordnare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser