Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

PR-konsult

Description

Code

2432.9

Description

PR-konsulter företräder företag eller organisationer gentemot berörda parter och allmänheten. De använder kommunikationsstrategier för att främja förståelse för kunders aktiviteter och image på ett gynnsamt sätt.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser