Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetskontrollant, metallprodukter

Description

Code

7543.9.3

Description

Kvalitetskontrollanter (metallprodukter) utför förebyggande och operativ kvalitetskontroll av metallprodukter. De undersöker materialet i olika etapper för att se till att det överensstämmer med den önskade standarden, provar produkter och skickar vid behov tillbaka dem för reparation.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser