Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

larmtekniker

Description

Code

7422.5

Description

Larmtekniker installerar och utför underhåll på säkerhetslarmsystem för att förebygga risker, exempelvis brand eller inbrott. De installerar givare och styrsystem samt ansluter dem till el- och telenät vid behov. Larmtekniker förklarar användningen av de installerade systemen för nya användare.

Alternativ beteckning

billarmsinstallatör

brandlarmsinstallatör

larminstallatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: