Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socialchef

Description

Code

1344.1

Description

Socialchefer ansvarar för den strategiska och operativa ledningen och hanteringen av team av anställda samt resurser inom eller över sociala tjänster. De ansvarar för tillämpning av lagstiftningen och policyer som rör t.ex. beslut om utsatta personer. De främjar socialt arbete och sociala och etiska värden samt etik, jämlikhet, mångfald och relevanta riktlinjer för deras praxis. De ansvarar för kontakter med andra yrkesverksamma inom straffrätt, utbildning och hälso- och sjukvård. De kan bidra till policyutveckling på lokal och nationell nivå.

Alternativ beteckning

chef, socialtjänst

socialtjänstchef

socialförvaltningschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser