Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

insamlingsansvarig

Description

Code

2432.3

Description

Insamlingsansvariga ansvarar för anskaffning av pengar på uppdrag av organisationer, ofta utan vinstsyfte, till exempel välgörenhetsorganisationer. De förvaltar även anskaffade resurser och utvecklar program för dess användning. De har en rad olika uppgifter när det gäller att samla in pengar, till exempel utveckling av företagspartnerskap, samordning av kampanjer för direktreklam, organisering av insamling av pengar, kontakter med donatorer eller sponsorer och sökning av bidragsinkomster från truster, stiftelser och andra stadgeenliga organ.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: