Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brandinspektör

Description

Code

3112.1.6

Description

Brandinspektörer genomför besiktningar av byggnader och fastigheter för att säkerställa att de uppfyller kraven enligt bestämmelser om brandförebyggande och brandskydd samt genomdriver efterlevnad av bestämmelserna på anläggningar som inte uppfyller kraven. De bedriver även utbildningsverksamhet och informerar allmänheten om brandsäkerhetsmetoder och brandförebyggande metoder, strategier och katastrofinsatser.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: