Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kontrolltekniker, kalibrering

Description

Code

3113.1.1

Description

Kontrolltekniker (kalibrering) provar och kalibrerar elektrisk och elektronisk utrustning. De läser tekniska skisser och andra tekniska ritningar för att utarbeta provningsrutiner för varje produkt.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: