Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

handläggare, handelsutveckling

Description

Code

2422.18

Description

Handläggare (handelsutveckling) utarbetar och tillämpar handelspolicyer både internt och i internationella import- och exportförbindelser. De analyserar de inhemska och utländska marknaderna för att främja och etablera affärsverksamhet och säkerställa att handelsförfarandena är förenliga med lagstiftningen och företag skyddas mot störningar.

Alternativ beteckning

utredare, handelsutveckling

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: