Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

handläggare, handelsutveckling

Description

Code

2422.18

Description

Handläggare (handelsutveckling) utarbetar och tillämpar handelspolicyer både internt och i internationella import- och exportförbindelser. De analyserar de inhemska och utländska marknaderna för att främja och etablera affärsverksamhet och säkerställa att handelsförfarandena är förenliga med lagstiftningen och företag skyddas mot störningar.

Alternativ beteckning

utredare, handelsutveckling

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: