Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montör, kontrollutrustning

Description

Code

8212.2.1

Description

Montörer (kontrollutrustning) läser schematiska ritningar för att montera ihop styrpanelenheter för elektrisk utrustning. De monterar ihop ledningar, omkopplare, styr- och mätutrustning samt kablar med hjälp av handverktyg.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser