Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

audiolog

Description

Code

2266.1

Description

Audiologer bedömer, diagnostiserar och behandlar patienter (barn eller vuxna) med audiologiska störningar och balansorgansstörningar orsakade av infektiösa, genetiska, traumatiska eller degenerativa sjukdomstillstånd, t.ex. hörselnedsättning, tinnitus, yrsel, obalans, hyperakusi och ljudbearbetningsproblem. De kan förskriva hörapparat och ha en roll vid bedömning och hantering av patienter som kan dra nytta av hörselimplantat. 
 

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser