Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ritare, produktutveckling

Description

Code

3118.3.12

Description

Ritare inom produktutveckling projekterar och ritar tekniska ritningar för att förverkliga nya koncept och produkter. De skisserar och ritar detaljerade planer för hur en produkt ska tillverkas.

Alternativ beteckning

CAD-ritare, produktutveckling

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: