Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analytiker, bankprodukter

Description

Code

1221.2

Description

Analytiker (bankprodukter) undersöker marknaden för bankprodukter och anpassar de befintliga produkterna till marknadsutvecklingens särdrag eller skapar nya produkter för att uppfylla kundernas behov. De övervakar och utvärderar resultatindikatorerna för dessa produkter och föreslår förbättringar. De bistår vid bankens försäljnings- och marknadsföringsstrategi.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: