Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetskontrollant, montering rullande materiel

Description

Code

7543.7.6

Description

Kvalitetskontrollanter (montering rullande materiel) använder mät- och provningsutrustning för att granska och övervaka rullande materiel för att säkerställa överensstämmelse med tekniska specifikationer samt med säkerhetsstandarder och -föreskrifter. De granskar enheter för att upptäcka funktionsfel och skador samt kontrollerar reparationsarbeten. De lämnar även en detaljerad inspektionsdokumentation och rekommenderar åtgärder där problem upptäcks.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: