Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

telekomanalytiker

Description

Code

2153.1.1

Description

Telekomanalytiker granskar, analyserar och utvärderar en organisations behov och system på telekommunikationsområdet. De tillhandahåller utbildning i telekommunikationssystemets egenskaper och funktioner.

Scope note

Excludes people performing telecommunication design activities.

Alternativ beteckning

analyserare inom telekommunikation

analytiker inom telekom

telekommunikationsanalytiker

analyserare inom telekom

analytiker inom telekommunikation

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: