Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

driftschef

Description

Code

1321.2.3

Description

Driftschefer planerar, övervakar och samordnar det dagliga arbetet med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster. De formulerar och tillämpar även företagets policyer och planerar användningen av mänskliga resurser och material.

Alternativ beteckning

driftansvarig

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser