Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

rådgivare inom livsmedelssäkerhet

Description

Code

3257.2

Description

Rådgivare inom livsmedelssäkerhet är tekniska experter utanför eller inom rättsväsendet. De säkerställer att livsmedelsbranschens metoder stämmer överens med regler och bestämmelser. De genomför revisioner, diagnostiserar och övervakar inspektionsverksamheten. Dessa experter har sakkunskap inom livsmedelsbearbetning, livsmedelsanalys, kvalitet, säkerhet, certifiering och spårbarhet. De uppdaterar, granskar och godkänner utformning av märkningar, upprättar tabeller över näringsvärde och ser till att produkter och märkningar uppfyller kraven enligt tillämpliga standarder och föreskrifter.

Scope note

Includes food labelling specialist.

Alternativ beteckning

experter på livsmedelsteknik

livsmedelsteknikexpert

sakkunnig om livsmedelsteknik

specialist på livsmedelsteknik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser