Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

programchef

Description

Code

1213.4

Description

Programchefer samordnar och övervakar flera projekt som genomförs samtidigt. De säkerställer att projekten fungerar och är kompatibla samt säkerställer att alla projekt som förvaltas av projektledarna blir lönsamma och kan fungera som en hävstång för varandra.

Alternativ beteckning

programansvarig

programsamordnare

programdirektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: