Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

videodesigner

Description

Code

2166.12

Description

Videodesigner utarbetar ett designkoncept för bildprojicering för en föreställning och övervakar dess förverkligande. Deras arbete bygger på efterforskningar och konstnärlig vision. Deras design påverkas av och påverkar andra designlösningar och ska överensstämma med dessa och den övergripande konstnärliga visionen. De har därför nära samarbete med konstnärliga chefer, operatörer och det konstnärliga teamet. De förbereder mediefragment som ska användas vid en föreställning vilket kan inkludera inspelning, komponering, manipulering och redigering. Vid repetitioner och föreställningen handleder de operatörerna för att uppnå optimal tidsplanering och manipulering. De utarbetar planer, kartor, sticklistor och annan dokumentation för att stödja operatörerna och produktionspersonalen. De arbetar ibland även som självständiga konstnärer och skapar videokonst utanför föreställningssammanhang.

Scope note

This occupation is focused on live performance and not on media or broadcast activities. Includes activities in event and rental companies.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser