Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

glasverksarbetare

Description

Code

7315.2

Description

Glasverksarbetare mäter, skär, monterar och installerar planglas och speglar. De lastar och lossar glas, speglar och utrustning, reser till monteringsobjekt, monterar metallramar eller trästommar som ska glasas och utför arbete i enlighet med kundernas specifikationer.

Alternativ beteckning

glasbruksarbetare

glasslipare

glasmästeriarbetare

glashyttearbetare

glasverksarbetare

planslipare, glas

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: