Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

redovisningsanalytiker

Description

Code

2411.1.1

Description

Redovisningsanalytiker utvärderar finansiella rapporter från kunder (oftast företag), inklusive resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen och noter till andra finansiella rapporter. De tolkar och tillämpar nya redovisningssystem och -rutiner samt analyserar och avgör om de föreslagna systemen överensstämmer med redovisningsreglerna och uppfyller kraven på information från användare.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: