Skip to main content

Show filters

Hide filters

bandschaktarförare

Description

Code

8342.1

Description

Bandschaktarförare använder ett tungt fordon för att flytta jord, grus eller annat material över marken.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: