Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

handläggare, offentlig förvaltning

Description

Code

2422.12

Description

Handläggare (offentlig förvaltning) förbereder, analyserar och utarbetar policyer inom olika offentliga sektorer samt utformar och tillämpar dem för att förbättra den befintliga regleringen i sektorn. De utvärderar effekterna av befintliga policyer och rapporterar resultaten till regeringen och allmänheten. De samarbetar nära med olika partner, externa organisationer eller andra aktörer och förser dem med regelbundna uppdateringar.

Alternativ beteckning

utredare, offentlig förvaltning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser