Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

arbetsledare, gasanläggning

Description

Code

3133.1.4

Description

Arbetsledare (gasanläggning) övervakar bearbetning av gas för kommunala och energitjänster genom att kontrollera kompressorer och övrig processutrustning för att säkerställa normal drift. De övervakar underhåll av utrustningen och genomför provningar för att upptäcka problem eller avvikelser och för att säkerställa kvalitet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: