Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energianalytiker

Description

Code

3112.5

Description

Energianalytiker bedömer energiförbrukningen i byggnader ägda av konsumenter och företag. Genom att analysera befintliga energisystem rekommenderar de kostnadseffektiva alternativ. Energianalytiker föreslår effektivitetsförbättringar, gör företagsanalyser och deltar i utveckling av strategier avseende användning av traditionella bränslen, transport och andra faktorer som rör energiförbrukning.

Alternativ beteckning

energirådgivare

energikonsult

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: