Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsbedömare

Description

Code

7543.8

Description

Kvalitetsbedömare utför förebyggande och operativ kvalitetskontroll av produkter och resurser. De granskar, klassificerar och bedömer materialen i olika etapper för att se till att de överensstämmer med önskad standard samt skickar tillbaka produkter för reparation eller förbättring vid behov. De arbetar på företag och industrianläggningar för att säkra att de producerade varorna uppfyller kraven enligt kvalitetsstandarder.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser