Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marin servicetekniker

Description

Code

3115.1.8

Description

Marin servicetekniker arbetar på varv och fartyg för att bland annat konfigurera och optimera industriella mekatroniska system och planer samt för att övervaka och utföra monteringen och underhållet av dessa.

Alternativ beteckning

skepp mekatronik tekniker

maritim mekatroniktekniker

marin mekatronik tekniker

nautisk mekatronik tekniker

nautisk mekatroniktekniker

marinmekatroniktekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: