Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinskötare, spikmaskin

Description

Code

7523.1

Description

Maskinskötare (spikmaskin) arbetar med maskiner som spikar ihop träelement, oftast hydrauliskt. De placerar elementen i rätt läge och övervakar processen för att förebygga driftsavbrott.

Alternativ beteckning

spikare

maskinpassare, träindustri

trämaskinskötare

maskinoperatör, häftmaskin

CNC-operatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: