Skip to main content

Show filters

Hide filters

chef, pensionsfond

Description

Code

1346.6

Description

Chefer (pensionsfond) samordnar pensionssystem för att ge individer eller organisationer förmåner vid pensionering. De säkerställer det löpande utnyttjandet av pensionsfonden och fastställer den strategiska policyn för utveckling av nya pensionspaket.

Alternativ beteckning

chef, pensionsförsäkring

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser